Kruh důvěry

Kolegium WT si klade za cíl vstřícně komunikovat s dětmi i rodiči. V některých citlivých či mimořádných případech může být využití běžných postupů řešení nesnadné či nemožné. V takových případech lze využít Kruhu důvěry. Kruh důvěry byl vytvořen za účelem poskytnutí pomoci při řešení problémů či situací ve vztazích mezi učiteli, zaměstnanci školy, dětmi či rodiči, vyžadujících citlivý a důvěrný přístup. Kruh důvěry zaručuje, že se předloženým problémem budou zabývat lidé odpovědně a nezaujatě, při zachování důvěrnosti sdělených informací.

Kruh důvěry aktuálně tvoří níže uvedení zástupci z řad učitelů WT, kteří jsou pro Vás k dispozici na níže uvedených kontaktních telefonech či e-mailech. Členové Kruhu důvěry se budou svědomitě zabývat Vašimi dotazy, připomínkami či problémy. Cílem Kruhu důvěry je vyhledat uspokojivé řešení problému. Pokud to v určitých případech není možné, budou otevřeně sděleny důvody, případně navrženy jiné možné přístupy nahlížení na danou věc. Člen Kruhu důvěry může, po dohodě, přizvat ke spolupráci další kolegy, odborníky, pana ředitele a podobně, samozřejmě při zachování důvěrnosti sdělení.

Členové / Mobil / e-mail

Čížková Dagmar / 774 869 348 / cizkova@zsdedina.cz
Kettnerová Lenka / 72320578 / kettnerova@zsdedina.cz
Mimra Pavel / 608722217 / mimra@zsdedina.cz
Kottová Helena / 777228616 / waldorf@zsdedina