Naše škola

Co by měla dětem dávat škola?
Podle nejrozšířenější představy především vědomosti, navíc pokud možno takové, jaké můžeme přesně testovat a hodnotit. Sami však ze zkušenosti víme, že školské vědomosti pro pozdější život zdaleka nestačí. Jistě, dnešní člověk toho musí hodně vědět, aby v životě dobře obstál. Musí však také být schopen své vědomosti dále rozvíjet a přehodnocovat, doplňovat o vlastní poznatky a zkušenosti, zasazovat do souvislostí a tvořivě používat. Musí ovšem rovněž umět jednat s jinými lidmi, rozumět jim, vciťovat se do nich, ale také jim srozumitelně sdělovat vlastní myšlenky a postoje, orientovat se mezi nimi a spolupracovat s nimi. A konečně, měl by též dokázat žít ve vnitřní rovnováze, nacházet ve svém životě smysl a naplnění, být opravdovým člověkem – tvorem, který jedná nejen podle hmotné nutnosti, ale také podle svobodných podnětů ducha.

WALDORFSKÁ ŠKOLA se snaží být školou, která připravuje člověka na život ze všech těchto hledisek. Waldorfský učitel pohlíží na dítě jako na bytost, která přichází na svět nadána možností všestranného vývoje. Jeho úkolem je pěstovat toto nadání a vést dítě k vybudování svobodné osobnosti a k pocitu smysluplné existence. Nemá vštěpovat dítěti žádný hotový světonázor, ale připravovat je, aby jednou bylo schopno vytvořit si svůj vlastní.