Masopust

Včera jsme si užili Masopustní oslavu a spolu s námi celá Dědina. Náš masopustní průvod byl plný postav, zvířat i věcí, o kterých se děti učí. Prvňáčci byli převlečení za pohádkové bytosti, třeťáci se inspirovali Starým zákonem. V jejich čele šel Noem s archou. Čtvrťáci představovali bohy z keltské mytologie, páťáci měli námořnické motivy, osmáci šli za tělesa. Takže se průvodem procházela také krychle s kvádrem. Nechyběli ani chůdochodci a harmonikáři.

Za zpěvu veselých písniček jsme prošli prakticky celé sídliště. Kolemjdoucí se smáli a někteří si s námi i zazpívali. Nejtěžší úkol ale čekal na děti. Měly nakrmit obřího Masopustňáka. Bránily jim v tom zlé babice. Chytaly je a hrozily svým pometlem. Děti to ale zvládly. Masopustňáka s plným břichem jsme pak společně uložili k věčnému spánku. Prdící koza děti odměnila sladkostmi. Ve třídě na ně pak čekal sladký koblížek.