Adventní spirála

Slavnost Adventní spirály je společnou cestou za světlem. Procházíme potemnělými chodbami školy, které osvětluje jen řada svíček. Tato drobná světýlka děti dovedou až do jejich třídy. I ve třídě je tma. Paní učitelka děti uvede do adventní atmosféry, tichosti a rozjímání adventním příběhem. Společně pak třídu osvětlí zapálením první svíčky na adventním věnci. Dětem se tak odkryje krásná výzdoba, která je bude těšit ve třídě po celou adventní dobu.

Adventní spirála

Když zazní první tóny andělské hudby, děti se vypraví za jejím hlasem. Dovedou je až do sálu, kde podlahu zdobí velká spirála z chvojí, ozdobená minerály a květinami. Ale i ta je zatím temná. Děti se rozestoupí a posadí po obvodu spirály.

Na první tóny písně „Anděl z nebe vychází“ se objeví Anděl. Lehounkým krokem projde spirálou a do jejího středu umístí velkou svíci zářící andělským světlem. Skutečně jde nebo se vznáší? Jeho pohyb není slyšet. Celá akce probíhá v naprostém tichu. Dorozumíváme se šeptem a gesty.

Andělské světlo

Anděl prochází spirálou zpět. Osloví jedno z dětí, které se vydává se svým svícínkem pro andělské světlo do středu spirály. Není to jednoduché projít zákruty spirály. Anděl proto dítě po celou cestu tam i zpět doprovází a poskytuje mu svou ochranu. Když dítě zapálí svůj svícínek, vrátí se stejnou cestou. Posadí se na své místo v kruhu a umístí rozsvícený svícínek před sebe. Symbolicky tak vynáší své vnitřní světlo ven, aby tak napomohlo osvětlit vnější svět.

Spirála se rozsvěcí

Anděl postupně oslovuje všechny děti a jedno po druhém je provází ke středu spirály, aby rozsvítily svůj svícínek andělským světlem. Se světlem se pak vracejí zpět na své místo v kruhu. A spirála se postupně rozsvěcí. Světla přibývá, jak děti pokládají svíčky kolem dokola. Najednou je více vidět dětem do tváře a celý sál se světlem svíček jemně rozzáří.

Projít si spirálou je velký zážitek i pro nás dospělé, říká maminka Markéta Veljačiková. Člověka to vnitřně opravdu rozsvítí, připraví a naladí na celý advent.

Vnitřní světlo umí rozzářit svět

Slavnost Adventní spirály nám pomáhá najít naše vnitřní světlo. V době nejkratších dní, kdy je světla a tepla málo, se musíme obrátit k sobě samým. Právě uvnitř sebe najdeme světlo, které nám pomůže překonat temnou dobu do Vánoc. Pomáhá nám si uvědomit, že tímto světlem pomáháme nejen nám samým, ale i naší rodině, přátelům, vnějšímu světu. Společně jsme schopni i v této době, kdy fyzického sluníčka je minimum, prozářit svět.