Vysvětlení Členského příspěvku

Úzká spolupráce rodičů s pedagogy je nutnou podmínkou pro úspěšný průběh vzdělávání dítěte
na waldorfské části ZŠ Dědina.

Rodiče se zároveň s přijetím dítěte na školu stávají podpisem Přihlášky členem spolku rodičů
Waldorfská aktivita, z.s.

V případě přijetí svého dítěte se zavazuji nastudovat Stanovy spolku.

Je důležité si uvědomit, že v rámci práv a povinností člena, je třeba řádně hradit roční příspěvek stanovený Radou spolku na 12 000,- Kč na účet 2000311705/2010 u Fio banky. Variabilní symbol platby vám sdělí třídní důverník nebo vedoucí kanceláře waldorfských tříd.

Příspěvek se v základu skládá z položek:

–         mzdové náklady na půlené hodiny nehrazené státem
–         mzdové náklady na množstevní asistentyv nižších třídách
–         korepetice na eurytmických hodinách
–         členský příspěvek do Asociace waldorfských škol (AWŠ)
–         doškolování učitelů waldorfské části školy
–         mzdové náklady na hospodáře waldorfské části školy
–         mzdové náklady na mentory a speciální pedagogy