Michaelská slavnost 2017

V úterý 26. 9. 2017 proběhla na louce před školou tradiční Michaelská slavnost.

Koná se v den svátku archanděla Michaela, který dle legendy zvítězil nad drakem a je symbolem odvahy a duchapřítomnosti.

Po úvodním společném dvojhlasém zpěvu doprovázeném školním orchestrem se děti mohly vydat na plnění 18-ti disciplín:

dračí stezka, lukostřelba, střílení z praku na plechovky, hod míčku do tlamy draka, jízda na jednokolkách, žonglování, výroba a vrhání michaelských komet, sáhneš si na oheň?, přetahování lanem, bosostezka, lovení čehosi v čemsi, slackline, chůze poslepu podél provázku mezi stromy, skákání v pytlích, chození na chůdách, hod oštěpem, hmatové poznávání předmětů, prolézání temným tunelem a závěrečná korunovace na michaelského rytíře.

V michaelských disciplínách mohou děti prokázat svou odvahu, kuráž, duchapřítomnost, obratnost a schopnost hledat rovnováhu.

Jsou to kvality a schopnosti, které budou děti  v dnešním světě potřebovat a které jim můžeme pomoci založit už dnes. Kdo už mohl pozorovat děti při michaelských disciplínách (např. při dračí stezce, lovení žaludu v lahvi s neznámým obsahem poslepu apod.) viděl, jak často musí překonat sebe sama, svůj strach a sebrat kuráž a odvahu.  Pak následuje krásný pocit sebedůvěry – „Když jsem tohle dokázal, dokáži všechno!“.  Lidé se dnes často bojí překonávat překážky, jít do rizika, do nebezpečných situací, raději před překážkami utečou a zůstanou vzadu, pasivní. Svět se ale dnes neobejde bez odvážných, duchapřítomných  a tvořivých lidí.

Slavnost má i sociální rozměr – šesťáci vytvořili a prodávali štěstíčka, sedmáci zpívali a pomáhali svým patroňátkům prvňáčkům, osmáci měli na starost stánky s občerstvením a deváťáci se stali asistenty u disciplín. Veškerý zisk z prodeje štěstíček a občerstvení putuje (jako již tradinčně) na podporu waldorských škol z rozvojových zemí. Na podporu těchto waldofských škol putuje také zisk z knižního veletrhu a butiku.