Pobyt ve Florencii květen 2016

Více fotografií z daného pobytu naleznete zde.

img_2020Vrcholem epochy Dějin umění je každý rok výjezd deváté třídy do Florencie.

Dějiny umění v posledním ročníku završují prožívání výtvarného umění na základní škole. Při vlastní výtvarné tvorbě děti prožívají především sami sebe a okolní svět ve svém duševnu. Nyní se učí vnímat, jak prožívali a prožívají lidé svět prostřednictvím umění v kulturních dějinách.

img_2168Prvotním úkolem dějin umění je v dětech vzbudit zájem o oblast výtvarného vyjadřování a porozumění pro něj. Naučit je děti vnímat prostřednictvím cvičení bdělého, vědomého pozorování a vnímání uměleckých děl. Dalším úkolem je vzbudit v dětech schopnost estetického úsudku a jemného a diferencovaného vnímání kvalit. V neposlední řadě je úkolem tohoto předmětu uvést děti na cestu poznávání a chápání jednotlivých vývojových kroků v kulturních dějinách a je též důležité jim ukázat souvislost umění s historickým vývojem vědomí lidstva.

img_2461Tématem vyučování je malířství a sochařství. Schopnost bdělého pozorování, jemného vnímání i estetického úsudku se školí na poznávání a prožitku velkých uměleckých děl. Mají v žácích probudit radost z krásy a velikosti umění i nadšení pro ně. Učitel vybírá díla, na nichž mohou děti prožít harmonii i krásu ideálních proporcí. Tato snaha je vedena myšlenkou, že vnitřní rovnováha vede k dokonalosti a člověk je mírou všech věcí, neboť jeho tělo, jako nejušlechtilejší živý útvar je modelem a měřítkem, podle něhož je tvořen svět.

Program ve Florencii je velmi nabitý a snaží se postihnout vývoj od láskyplného Fra Angelica až k vůlí nabitému Michelangelovi, od rané až k vrcholné renesanci.

Pro doplnění přikládáme program florentského kurzu ze školního roku 2015/16:

4. 5. 2016 – odjezd Praha v 18:00

5. 5. – příjezd do Florencie v 11:00, ubytování

Odpoledne – Museo Nazionale del Bargello – v expozici se děti zabývaly vývojem sochařství od rané renesance k vrcholné. Především byla jejich pozornost směřovaná ke dvěma sochám Davida od Donatella a Verocchia. Návštěvu završila dvouhodinová kresba studií obou soch.

Večer – procházka na Piazza della Signoria, psaní deníku

6. 5. – dopoledne – Galleria degli Uffizi – seznámení s vývojem renesančního malířství se odehrávalo u vybraných děl předních autorů. Stěžejní bylo v tomto případě společné pozorování, rozbor a rozhovor o představovaných plátnech.

Odpoledne – Battistero San Giovanni, Campanili, kopule Duomo Santa Mariadel Flore – seznámení s florentskou renesanční architekturou – zázraky a divy renesance

Večer – procházka přes Corridirio Vasariano, podél řeky Arny na vyhlídku Oltrarno, psaní deníku

7. 5. – ráno – výlet do Pietrasanta – ve světoznámé dílně se děti seznámily s postupy tvorby mramorových i bronzové sochy předních současných umělců, ale také mozaiky pro staré i moderní interiéry, především sakrální.

Oběd na malebném náměstí v Pietrasantu, siesta, hodinová kresba renesanční architektury

Odpoledne –Apuánské Alpy – lom na mramor, odkud získával materiál už Michelangelo pro své nejslavnější sochy.

Večer – odpočinek u moře

8. 5. – dopoledne – Galleria dell Accademia – jedinečná expozice nabízí možnost prozkoumat zblízka Michelangelovu nejznámější sochu – Davida – která je završením renesance. V souboru nedokončených soch otroků mohly děti objevovat způsob i Michelangelovy práce, kdy tomuto géniovi nedělalo obtíž tvořit zároveň končetiny i hlavu, což je u sochařské tvorby zcela výjimečné. Zážitek sochy Davida otiskly děti do rychlých skic.

Odpoledne – Klášter – Dormitorio di San Marco – seznámení s životem řeholního řádu a jeho hlavního představitele Fra Angelica, považovaného za andělského a jehož početné fresky jsou prodchnuty ztělesněnou láskou. Zážitek fresek opět děti promítly do kreseb.

Večer – vlastní objevy, psaní deníku, balení na cestu

9. 5. – ráno – Palazzo Medici, Cappella Medici – seznámení se způsobem života významné florentské rodiny Medici.

Odpoledne – po stopách básníka Danteho

Odjezd v 17:00 z Florencie

10. 5. – příjezd v 10:20 do Prahy