Ročníkové práce 8.D z pohledu 9.D

V osmé třídě mají žáci za úkol vypracovat a prezentovat ostatním práci na vybrané téma. Svým rozsahem a náročností jde o soustředěnou činnost pokrývající několik měsíců během celého školního roku, zakončenou veřejnou prezentací ve třídě.

Žáci 9. třídy sledovali vybrané práce svých spolužáků a takto je viděli a popsali…