Třída 2013/2014

* Noc kostelů 2019

Děti zpívaly v Libockém kostele Gregoriánský chorál.

* Starořecká olympiáda 5. tříd waldorfských škol 18.-19.5.2018 na Dědině

(příspěvek do Alamanachu napsala Pavla Bejšáková, tř. učitelka 5. třídy)

„Od minulé olympiády, kterou Dědina pořádala před deseti lety, se mnohé změnilo. Již třetím rokem probíhá nedaleko Prahy (v Trpoměchách) vzdělávání v bothmerově gymnastice, vedené Martinem Bakerem, dlouholetým učitelem tělesné výchovy a organizátorem olympiády v anglické Steiner Waldorf School ve Forest Row. Učitelé i rodiče, kteří tímto vzděláváním procházejí, nám do školy přinesli nové impulsy v organizaci a filosofii olympiády 5. tříd. V kolegiu jsme se dohodli, že bychom rádi některé z nových impulsů do letošní olympiády na Dědině vnesli. Vytvořili jsme proto motto olympiády: „Poznej ostatní – poznej sám sebe“ a filosofii letošní olympiády, se kterou jsme seznámili nejprve třídní učitele 5. tříd, kteří pak mohli tímto duchem prodchnout děti. Olympiáda měla být (a snad se to podařilo) velkou slavností a setkáním žáků ve stejné situaci (po epoše antického Řecka v náladě starých Řeků).

Žáci 5. tříd absolvovali systematický trénink v mnoha disciplínách a získali řadu nových dovedností v oblasti těchto archetypálních pohybů a cvičení (běh, skok, hod, zápas). Mohli pozorovat (zaznamenávali si do tréninkových deníčků), jakých pokroků za dobu systematického tréninku dosáhli (jak se zlepšili v krátkém běhu, vytrvalosti, síle a zdatnosti, skoku, hodu… – to je jistě pro každého páťáka důležité).

V den olympiády už ale mohli nechat svůj poctivý trénink a své výkony „za sebou“ a prodchnout se radostí z pohybu, z nově nabytých dovedností a ze společenství lidí, kteří nyní spoluprožívají totéž. Dospěli jsme k tomu, že měřením délek a rychlostí se pozornost soustředí na zjištěné hodnoty a může vzniknout dojem, že to je to jediné či nejdůležitější, na čem záleží. Proto jsme se letos odhodlali pro experiment – výkony na olympiádě neměřit. Dle zkušeností ze zahraničních olympiád bez měření (Anglie, Maďarsko) mohou všechny děti svobodně využít svůj potenciál a užít si pohyb bez tlaku na výkon. Už během olympiády se dostalo od přihlížejících dětí i dospělých každému dítěti ocenění za jeho aktuální výkony a ve slavnostním závěrečném ceremoniálu bylo každé dítě oceněno svým prétorem za kvality, které během obou dnů projevilo (kromě živého „slova prétora“ dostalo medaili s logem a mottem olympiády a diplom se „slovním hodnocením“ od prétora a jeho asistentů v polis).

Naším záměrem nebylo zcela odstranit soupeření. Děti si i tak užily, že někdo doběhl první či hodil daleko, a to se také mohlo objevit na jejich diplomu. Cílem bylo ocenit kromě toho i další kvality ve smyslu řeckého ideálu harmonického souladu a vyváženosti tělesné i duševní krásy a dobroty, čestnosti a statečnosti. Obava, že když nepůjde o výkony, nepůjdou děti do disciplín naplno, se ukázala jako zcela mylná. Děti dle svých slov podaly na olympiádě největší výkony svého života. Patrné to bylo už u 1. disciplíny (dle vlastního výběru si děti volily maraton 1500 m nebo půlmaraton 800 m), kdy děti vyčerpáním padaly na trávník podobně jako před 2500 lety běžec Feidippides u Maratonu. Neznamená to tedy, že by zde děti neměly naplno předvést své výkony! Rychlost i vzdálenosti jsou ale stejně důležité jako např. krása a ladnost pohybu u všech disciplín, solidarita či fair play jednání.

Děti zde v nové identitě občana řeckého městského státu (polis) zažily atmosféru, která jim může zůstat ve vzpomínce a na kterou si budou moci ve svém budoucím životě vzpomenout. Je to na jedné straně nálada starých Řeků a na druhé straně impulsy z budoucnosti – bratrství, společenství, sounáležitost a radost ze setkání.

Za všemi pohyby a cvičeními je (dle filosofie starých Řeků i bothmerovy gymnastiky) duševně – duchovní význam, vložený impuls pro budoucí vývoj. Tento význam jsme se pokoušeli objevovat a zvědomovat. U každé polis, hry či disciplíny jsme dětem nabídli jako motivaci příběh (obraz), abychom oslovili jejich fantazii. Na olympiádě se tajuplně spojily síly všech učitelů, rodičů, dětí ze všech zúčastněných škol v jeden radostný organismus a pozitivní ohlasy z olympiády předčily naše očekávání: radost, lehkost, přátelská atmosféra, nezapomenutelné zážitky, noví přátelé, nové sebevědomí … (posílám v další příloze – lze použít). „

Následuje několik básní, které děti na olympiádě napsaly, kdy účastníci klání měli za úkol zakomponovat do svých veršů daná vznešená slova:

KNÓSSOS
Krása – melodie – síla

Lina, Sofie, Josefína, Mía, Terka:
Krásná flétna melodii hraje,
síla zvuku obrovská je.
Když se na ni zahraje,
rostou květy v zahradě.

Bára, Róza, Eliška, Macík Markéta:
Krásný a melodický je ten náš svět,
musí mít však sílu vše rozvíjet.
Zvířata, příroda, vše živé kolem,
máš svoji harmonii, díváš se oknem.

Kuba, Adam, Prokop, Sam:
Sedím a skládám melodické básně
pod krásným dubem.
Chodím pod něj den každý
a poslouchám silný zpěv ptačí.

MARATHÓN
Sen – kráčet – kouzlo

Johana, Mates, Tom, Ríša, Anežka:
Včera se mi zdál krásný sen
o kouzlu a magii jen.
Včera se mi zdál krásný sen,
v něm kouzelnou krajinou kráčel jsem.
Včera se mi zdál krásný sen
o kouzlu a magii jen.
V něm tiše krajinou kráčel jsem
olympijským ohněm ozářen.

Róza, Aiša, Ema, Bára, Maia:
Jednoho dne zdál se mi sen,
jak jsem kráčel se svým prétorem.
To kouzlo už bylo tento den,
jak jsem kráčel se svým prétorem.
V tomto snu jsem byl celý den,
jak jsem kráčel se svým prétorem.

Metoděj N. Jan M., Vítek H., Martin M.:
Kráčel jsem okouzlujícím snem,
když jednou mě probudil kouzelný vánek.
Kráčel jsem k oknu
a spatřil jsem zářící hvězdu.
Pořád si vzpomínám na ten okouzlující sen,
když kouzlo mě probudilo!

Karla, Justýna, Kristýna, Kačka:
Kouzlo je jak sen,
přes sen kráčíme
jak po peřince jen.
Je to jak náš den
olympijských HER.

TRÓJA
Oheň – ušlechtilý – pružnost

Bára, Anička, Sarah:
Olympijský oheň už plápolá,
pružní atleti připraveni kol dokola.
Odvahu a píli to chce obří
by docílili jsme toho být ušlechtilí a dobří.

Markét, Zoe, Kačka:
Ušlechtilý oheň tančí,
je tak pružný, nádherný,
oči nám tak rozzařují,
když se krásně rozzáří.

* 10.10.2014 proběhla ve školním divadelním sále repríza pohádky
od K. J. Erbena Jirka s kozou

Nastudovalo ji 16 tatínků a maminek z 2. třídy.
Je to veselá taškařice s mnoha písničkami, kytarou, flétnou a bubínky.
Moc jsme se nasmáli i při zkoušení.
Kdo se nemohl daného představení zúčastnit, tak má možnost
podívat se na představení zde.