Ing. Vojtěch Prušák

Vystudoval jsem vysokou školu ekonomickou v Praze a tři roky po jejím ukončení jsem se dostal do waldorfské školy na Dědině. Do té doby jsem pracoval jako soukromý lektor anglického a německého jazyka. Do školy mě dostala touha po změně a zkusit pracovat s větším kolektivem. To, že jsem se dostal právě do waldorfské školy, je trochu náhoda. Mým přáním je, aby výuka bavila mě i děti a abychom s nadšením objevovali nové skutečnosti a zažívali radostné chvíle. Prameny waldorfské pedagogiky postupně objevuji, přičemž mi jsou oporou mí kolegové, od kterých se rád učím.