Mgr. Milena Hosenseidlová

Když se zamyslím nad tím, jakým způsobem jsem se dostala k waldorfské pedagogice a k práci učitelky obecně, tak to vypadá, jako by můj dosavadní život řídila série „náhod“, ve kterém ale začíná být zřetelné, že to vše nemohly být jen náhody. Tedy „náhodou“ jsem se dostala ke studiu pedagogické fakulty a po jejím absolvování jsem se věnovala svým dvěma dětem. Jejich výchova a vzdělávání mě inspirovaly k hlubšímu zamýšlení nad těmito obory a následně mě přivedly k waldorfské pedagogice, která po určitou dobu byla v naší rodině spíše životním stylem, než pouhou alternativou ve vzdělávání. V obou mých dětech se během vzdělávání podařilo rozvinout jejich potenciál a zachovat v nich touhu po poznávání a učení se až do dospělosti. To je něco, co jsem sama po absolvování škol neměla. Právě kvůli tomuto rozdílu věřím, že stojí za to jít cestou waldorfské pedagogiky. Na naší škole působím jako zástupkyně ředitele školy a rovněž se věnuji výuce angličtiny.