Předzápisová (zápisová) beseda a dva Dny otevřených dveří

Každý rok pořádáme pro rodiče budoucích prvňáčků Předzápisovou besedu a dva Dny otevřených dveří.

Předzápisová beseda

Předzápisovou besedu pořádáme u nás na ZŠ Dědina a to v listopadu.
Termín besedy je vždy upřesněn v kalendáři akcí. Beseda začíná v 18:00.
Na tuto besedu posílá kolegium naší školy své zástupce. Snažíme se, aby na této
besedě byl přítomen již třídní učitel budoucích prvňáčků, pokud je již znám. Dalším
besedujícím bývá jeden ze služebně nejstarších učitelů naší školy (zpravidla
zástupkyně ředitele školy).
Besedující odpovídají rodičům na jejich dotazy nejen pedagogické ale i organizační,
týkající se chodu naší školy.

Den otevřených dveří – s možností návštěvy výuky
ve třídě

Přesný termín naleznete v kalendáři akcí.
Den probíhá zároveň na obou částech školy – Waldorfské i Klasické.
Na recepci školy má Waldorfská část vyvěšen svůj rozvrh hodin, kde si každý
návštěvník může najít obsahově oblast, která ho zajímá a může vstoupit do výuky
kterékoli třídy.
Pro tento den platí pravidlo, že návštěvníci nemohou navštívit první třídu. Snažíme se
prvňáčky ochránit od velkého počtu návštěvníků.
Z toho tedy vyplývá, že největší zájem návštěvníků leží na třídě druhé.
Ať už se rozhodnete navštívit jakoukoli třídu, je třeba zdůraznit důležitost setrvat ve
třídě po dobu celého vyučovacího bloku, neboť výuka jak v epochovém vyučování,
tak i v ostatních odborných hodinách, je strukturována a je tedy zajímavé prožít si ji
jako celek. Tento Den otevřených dveří probíhá od 8:20 do 12:45 hodin.

Den otevřených dveří – sobotní

Probíhá vždy v sobotu okolo samotných předsápisových pohovorů – přesný termín sobotního dne otevřených dveří naleznete opět kalendáři akcí.
Tento Den otevřených dveří bychom doporučili všem rodičům (i prarodičům) dětí,
které přicházejí k zápisu do waldorfské třídy. Rodiče totiž mohou znovu zasednout do
školní lavice a prožít si v „kůži prvňáčka“ výuku hlavního vyučování a dále i jazykové
hodiny, a hodiny eurytmie. Je ideální, když si rodiče osahají strukturu vyučovací
hodiny. Jak všichni víme vlastní zkušenost je nepřenosná a velmi cenná.
Pokud rodiče opravdu nemohou nechat doma své děti (nemají hlídání), tak je možné využít družinku pod vedením naší paní vychovatelky.
Organizačně den probíhá od 9:00 do 15:00 hodin.
Začínáme přivítáním v 9:00 a pak si „rodiče – žáky“ odvádí do své třídy paní učitelka
na výuku samotnou. Následně se rodiče přesouvají na výuku eurytmie a dále pak na
výuku cizího jazyky. Dopolední výuka je pak zakončena společným obědem. Ten se
podává na místě, formou bohatého studeného bufetu. Na oběd navazujeme besedou,
na které se dostane odpovědí na dotazy pedagogické i organizační a hlavně na dotazy, které souvisí s ukázkovými hodinami.

Těšíme se na Vás 🙂

Waldorfské kolegium a Waldorfská aktivita, z.s. (spolek rodičů) ZŠ Dědina