Zápisy do 1. tříd a přestupy

Zápis

Samotný zápis je na naší škole vyvrcholením úsilí o informování všech potenciálních zájemců o waldorfskou pedagogiku.
Informujeme organizací různých přednášek, besed a dnů otevřených dveří , které vedou kvalifikovaní pedagogové.
Naší snahou je Vám zprostředkovat dostatek informací, abyste mohli učinit skutečně zralé, informované a tím i zodpovědné rozhodnutí o zápisu dítěte do našich waldorfských tříd.

Samotnému zápisu předchází předzápisové pohovory a jejich termín je uveden v “Kalendáři akcí”    Je třeba si telefonicky s paní Helenou Kottovou viz “Kontakty naše škola”. předzápisový termín sjednat a to ideálné v datu okolo 31.ledna. Předzápisový pohovor je složen z pohovoru s rodiči, kterým se věnuje jedna paní učitelka  a druhá paní učtileka se ve stejném čase věnuje dítěti. Celkově trvá pohovor 45 minut.
Cílem zápisu je rozpoznat skutečnou zralost dítěte ke školní docházce.

Přestup do stávajících tříd

Přestup do stávajících tříd je možný, pokud není třída zcela naplněna.
Máte-li zájem, žádejte bližší informace u paní Heleny Kottové viz “Kontakty naše škola”. Případný zájem o přestup bude řešen individuálně na základě pohovoru třídního učitle s rodiči a dítětem.