Kresba, Malba, Grafika

KROUŽEK: KRESBA, MALBA, GRAFIKA
pro dospělé (rodiče a učitele naší školy)

Techniky:

 • Kresba: tužkou, uhlem, tuší, pastelkami, voskovkami, voskovými bločky (waldorfská technika), …
 • Malba: akvarel do mokra (waldorfská technika), suchý pastel, mastný pastel, akryl, …
 • Grafika: linoryt+tisk, tisk z koláže, frotáž, …
 • Modelování: z hlíny, ze včelího vosku, …a další i podle vašich návrhů

Témata:

 • -krajina, zátiší, busta, portrét, autoportrét,…
 • -nekonkrétní – abstraktní motivy, např. pocity, nálady, vize…
 • -geometrické motivy, platónská tělesa
 • -Kalendář duše Rudolfa Steinera-průpovědi k týdnům roka

Ukázka průběhu lekce „Malování akvarelem do mokra“ (180min.):

 • Úvod 30 minut – příprava pomůcek, čaje, průpověď k práci s barvou, “Zahřívací“ cvičení pro danou techniku
 • Vlastní malování akvarelem do mokra – cvičení imaginace, inspirace a intuice – 120 min.
  1. Nálada dneška, pocit – cca 30 min.
  2. Příroda dnes, krajina, strom, rostlina (podle vzpomínky z pozorování) – cca 45 min.
  3. Kalendář duše Rudolfa Steinera – cca 45 min.
 • Závěr 30 minut – Společné pozorování námi vytvořeného, prostor k vyjádření se k průběhu i výsledku vlastní práce a k vyjádření se k průběhu i výsledku práce skupiny, diskuse –dobrovolné, úklid pomůcek

Frekvence: Jednou týdně 3 hodinová lekce
Kdy: bude upřesněno
(Záleží na počtu přihlášených – možná bude jeden termín zrušen….)
(Pozn. administrátora: jsem pro to, aby určitě zůstal ten páteční termín, protože je krásné ukončovat týden něčím relaxačně tvořivým – již jsem se Zuzkou taková páteční kreslení prožila. Těším se, že se budeme v pátek potkávat. 🙂 KL)
Kde: Výtvarná učebna naší školy a družinka (1. patro)
Za kolik:
150,-Kč / jedna 3-hodinová lekce
(x4=600,-/za měsíc; a x5=3000,-za jedno pololetí)

Přihlášení: Doručením podepsané závazné přihlášky (mé osobě) – ke stažení zde.
Způsob plateb:
„Kroužkovné“ tedy 2000,-Kč za 1. pololetí (září – leden) převodem na účet školy – do termínu a pod variabilním symbolem, které vám přidělí hospodářka školy – paní Miriam Hanková. Podklady pro platbu dostanete ode mě na kroužku.
„Pomůckovné“ 1000,-Kč za 1. pololetí (září – leden) hotově – mně na kroužku hned na první lekci – potřeba nákupu pomůcek.

Těším se na čas strávený společným tvořením
Mgr. Futóová Zuzana
vaše průvodkyně Kurzem 🙂
e-mail: zuzana.futoova@seznam.cz, tel.: 776 423 432

O mě:
Vystudovala jsem v „Prešove, Fakultu  Humanitných a Prírodných Vied, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, odbor Etická výchova – výtvarná výchova.“
Ve Waldorfské škole na Dědině v Praze 6  působím od r.2008 – 3,5 roku jako třídní učitelka, pak jako učitelka odborných předmětů jako Kreslení forem, Výtvarná výchova, vedla jsem Výtvarné kroužky – Šikovné ruce, Pletení z pedigu a modelování, Pozorování a poznávání přírody, dnes zde působím jako vychovatelka v družině.… Jsem matkou dvou dětí, 15-leté dcery, 12-letého syna z téže waldorfské školy.
Vedu výtvarné skupiny dospělých i dětí, provázím individuální průpravou nejen před talentovými zkouškami, konzultuji tvorbu žáků při Závěrečných ročníkových pracech, maluji w.akvarely, kreslím portréty, fotografuji, pozoruji, tvořím a ráda se o to vše dělím.