Hospodářky školy

Hospodářky školy a slovo o nich

Na základní škole Dědina pracuje několik hospodářek:

Hlavní hospodářka školy a hospodářka pro základní část školy paní Eva Kolingerová kolingerova@zsdedina.cz, 235359229

Hospodářka školy pro waldofskou část školy paní Helena Kottová
waldorf@zsdedina.cz, 222265271, 777228616

Hospodářka pro školní jídelnu paní Magdaléna Procházková
235357226

Finanční záležitosti a platby týkající se například škol v přírodě, výletů, exkurzí, lyžařských kurzů, kroužků má na starosti paní Kolingerová i paní Kottová. Vypracují platební příkazy na platby a také zařídí případné finanční vratky z akcí. Urgence těchto plateb má na starosti paní Kottová.
S případnými dotazy pomůže paní Kottová.

Finanční záležitosti, které se týkají waldorfské části školy, hlavně platby Členských příspěvků do spolku Waldorfská aktivita, z.s. spravuje paní Kottová, která také ráda odpoví na všechny dotazy a ráda pomůže vyřešit jakýkoli administrativní problém.
Veškeré spolkové dokumenty (například Stanovy spolku), ale i dokumenty školní (Žádost o uvolnění dítěte – žádost potřebná například při uvolnění dítěte na zdravotní pobyt u moře) najdete ve waldorfské kanceláři u paní Kottové.
Paní Kottová je připravena odpovědět na jakýkoli dotaz a případně tazatele nasměrovat správným směrem :-).

Přihlášky do školní jídelny, platby obědů, odhlášky obědů (v případě nemoci), zakoupení obědového čipu – to vše má na starosti paní Procházková.
U paní Procházkové je možné vyplnit Přihlášku ke stravování a vyjednat si přihlašovací jméno a heslo pro přístup do systému www.strava.cz, který ZŠ Dědina používá.
Opět platí, že s jakýmikoli dotazy a nejasnostmi se můžete obrátit na paní Kottovou.