Kontakty naše škola

Základní škola Dědina
Žukovského 580/6, 161 00 Praha 6

Ředitel školy: Mgr. Mojmír Dunděra
telefon: 235 355 185, e-mail: dundera@zsdedina.cz

Vedoucí kanceláře waldorfských tříd a hospodářka waldorfské části:
Helena Kottová, mobil: 777 228 616, telefon: 222 265 271
e-mail: waldorf@zsdedina.cz

Hospodářka školy(klasická část): Eva Kolingerová
telefon: 235 359 229, e-mail: kolingerova@zsdedina.cz

Jednotlivé třídy

1. třída
třídní učitelka: Mgr. Jarmila Burýšková, e-mail: jarmila.buryskova@seznam.cz

24 dětí
třídní důvěrník: Eliška Hrubcová, mobil: 790322516, e-mail: ester.kahn@centrum.cz

2. třída
třídní učitelka: Mgr. Vaishali Vaculíková, e-mail: vaishali.vaculikova@gmail.com
25 dětí
třídní důvěrník: Eliška Hrubcová, mobil: 790322516, e-mail: ester.kahn@centrum.cz

3. třída
třídní učitelka: Mgr. Lenka Kettnerová, e-mail: kettnerova.lenka@seznam.cz
25 dětí
třídní důvěrník: Christi Marková, mobil: 720 699 611, e-mail: Michela.Ch@seznam.cz

4. třída
třídní učitelka: Mgr. Stanislava Egyedová, e-mail: stegye@seznam.cz
25 dětí
třídní důvěrník: Jitka Krejčí, mobil: 732 878 214, e-mail: jitkakrejci@centrum.cz

5. třída
třídní učitelka: Mgr. Johana Doubravová, e-mail: johana.doubravova@gmail.com

25 dětí
třídní důvěrník: Přemysl Zima, mobil: 720 653 515, e-mail: premazima@gmail.com

6. třída
řídní učitelka: Ing. Pavla Bejšáková, e-mail: pavla.bejsakova@seznam.cz
30 dětí
třídní důvěrník: Vladimír Vopat, e-mail: V.Vopat@post.cz

7. třída
třídní učitelka: Mgr. Dagmar Čížková, e-mail: dagmar.cizkova@volny.cz
23 dětí
třídní důvěrník: Marie Rumlenová, mobil: 731 471 883, e-mail: marie.rumlenova@centrum.cz

8. třída
třídní učitelka:  Mgr. Jolana Reichertová, e-mail: zolan@centrum.cz
18 dětí
třídní důvěrník: Kamil Vlček, mobil: 777871793, e-mail: kamil@biomed.cas.cz

9. třída
třídní učitelka: Mgr. Iva Bečvářová, e-mail: ashira@atlas.cz
25 dětí
třídní důvěrník: Přemysl Zima, mobil: 720 653 515, e-mail: remazima@gmail.com

Družina

I. odd. Gabriela Krátká tel.: 775 358 156 – vedoucí waldorfské družiny
III. odd. Gabriela Krátká tel.: 775 358 156 – vedoucí waldorfské družiny
II. odd. Mgr. Alžběta Trojanová tel.: 606 025 350
Vážení rodiče,
žádám o podporu a dodržování zákazu telefonování učitelům resp. učitelům po dobu jejich přímé vzdělávací nebo výchovné práce s dětmi.
Telefonování v této době je porušováním pracovních povinností a ve vnitřních předpisech školy je zakázáno.
Pedagogové a vychovatelky se vám opravdu nemohou věnovat, neboť mají na starost vaše děti.
Telefonování výrazně ovlivňuje pedagogickou činnost a ohrožuje bezpečnost dětí.
Výjimkou je pouze situace, kdy pedagog potřebuje zavolat pomoc.
Pro hovor s nimi využijte časové možnosti, které vám nabídnou sami pedagogové či vychovatelky.
Děkuji za pochopení.

M.Dunděra – ředitel školy