Kontakty naše škola

Základní škola Dědina
Žukovského 580/6, 161 00 Praha 6

Ředitel školy: Mgr. Mojmír Dunděra
telefon: 235 355 185, e-mail: dundera@zsdedina.cz

Vedoucí kanceláře waldorfských tříd a hospodářka waldorfské části:
Helena Kottová, mobil: 777 228 616, telefon: 222 265 271
e-mail: waldorf@zsdedina.cz

Hospodářka školy(klasická část): Eva Kolingerová
telefon: 235 359 229, e-mail: kolingerova@zsdedina.cz

Jednotlivé třídy

1. třída – 26 dětí
třídní učitelka: Jana Plachetková,
e-mail: janaplachetkova@email.cz

třídní důvěrník: Michaela Marková Christi,
mobil: 720 699 611, e-mail: Michela.Ch@seznam.cz

2. třída – 25 dětí
třídní učitelka: Mgr. Jarmila Burýšková,
e-mail: jarmila.buryskova@seznam.cz

třídní důvěrník: Eliška Hrubcová,
mobil: 790322516, e-mail:
ester.kahn@centrum.cz

3. třída – 25 dětí
třídní učitelka: Mgr. Vaishali Vaculíková,
e-mail: vaishali.vaculikova@gmail.com

třídní důvěrník: Eliška Hrubcová,
mobil: 790322516, e-mail: ester.kahn@centrum.cz

4. třída – 24 dětí
třídní učitelka: Mgr. Lenka Kettnerová,
e-mail: kettnerova.lenka@seznam.cz

třídní důvěrník: Michaela Marková Christi,
mobil: 720 699 611, e-mail: Michela.Ch@seznam.cz

5. třída – 24 dětí
třídní učitelka: Mgr. Stanislava Egyedová,
e-mail: stegye@seznam.cz

třídní důvěrník: Jitka Krejčí,
mobil: 732 878 214, e-mail: jitkakrejci@centrum.cz

6. třída – 23 dětí
třídní učitelka: Ing. Vojtěch Prušák,
e-mail:
v.prusak@seznam.cz

zastupující třídní důvěrník: Helena Kottová,
mobil: 777 228 616, telefon: 222 265 271, e-mail: waldorf@zsdedina.cz

7. třída – 30 dětí
třídní učitelka: Ing. Pavla Bejšáková,
e-mail: pavla.bejsakova@seznam.cz

třídní důvěrník: Vladimír Vopat,
e-mail: V.Vopat@gmail.com

8. třída – 24 dětí
třídní učitelka: Mgr. Dagmar Čížková,
e-mail: dagmar.cizkova@volny.cz

třídní důvěrník: Marie Rumlenová,
mobil: 731 471 883, e-mail: marie.rumlenova@centrum.cz

9. třída – 15 dětí
třídní učitelka: Mgr. Iva Bečvářová,
e-mail: ashira@atlas.cz

zastupující třídní důvěrník: Helena Kottová,
mobil: 777 228 616, telefon: 222 265 271, e-mail: waldorf@zsdedina.cz

Družina

I. odd. Jana Kosová, tel.: 732 652 664, email: kasiodora@seznam.cz
II. odd. Věra Kopecká, tel.: 777 830 309, email: drawingartkopecka@gmail.com

Upozornění k telefonování

Vážení rodiče,
žádám o podporu a dodržování zákazu telefonování učitelům resp. učitelům po dobu jejich přímé vzdělávací nebo výchovné práce s dětmi.
Telefonování v této době je porušováním pracovních povinností a ve vnitřních předpisech školy je zakázáno.
Pedagogové a vychovatelky se vám opravdu nemohou věnovat, neboť mají na starost vaše děti.
Telefonování výrazně ovlivňuje pedagogickou činnost a ohrožuje bezpečnost dětí.
Výjimkou je pouze situace, kdy pedagog potřebuje zavolat pomoc.
Pro hovor s nimi využijte časové možnosti, které vám nabídnou sami pedagogové či vychovatelky.

Děkuji za pochopení.
M.Dunděra – ředitel školy