Akademie 2018

Akademie 2018 je za námi a můžeme si říci, že splnila své poslání společenského setkání a ukončila důstojně školní rok 2017/2018.

Rodičovská účast byla hojná a většina dětí i rodičů zůstávala na vystoupení všech tříd čehož si moc ceníme.

Vystoupení tříd se moc povedla. Časový harmonogram byl dodržen a to bylo velmi ceněno. Jako každý rok se povedl i bufet, o který bylo perfektně postaráno a maminky dodaly dobroty sladkého i slaného charakteru 🙂

Děkujeme dětem a paní učitelkám všech tříd za krásnou atmosféru a jejich celoroční práci.

Děkujeme paní učitelkám, které od nás odchází a které u nás na Dědině odvedly velký kus práce.

Děkujme našim deváťákům za prima „tečku“, kterou zakončili akademii a přejeme jim vše dobré na jejich další cestě životem.

Za kolegium Dědina

Helena Kottová