Rubriky
Pozvánky na akce školy

Velikonoční jarmark 17.3.2018

Již tradičně Vás zveme na Velikonoční jarmark pořádaný waldorfskými třídami, který se bude konat
v prostorách ZŠ Dědina 17.3.2017 od 11 do 16 hodin….

Kultura:
11.00 Zahájení jarmarku – ve Foyer
hudební vystoupení 3. třídy
12:00 Koncert orchestru 5. Třídy – v Sále
dirigent Pavla Bejšáková
13:00 Z Germánské mytologie
divadelní vystoupení 4. třídy – ve vnitřním atriu
14:00 Dražba obrazů 9.D – ve Foyer
zakupte obraz a přispějte 9. třídě na cesty
15:00 Dvanáct smyslů v zahradě
přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana – v 5.D
16:00 Ukončení Jarmarku – ve Foyer