Kruh důvěry

Kolegium učitelů WT si klade za cíl vstřícně komunikovat s dětmi i rodiči. V některých citlivých či mimořádných případech může být využití běžných postupů řešení nesnadné či nemožné. V takových případech lze využít Kruhu důvěry. Kruh důvěry byl vytvořen za účelem poskytnutí pomoci při řešení problémů či situací ve vztazích mezi učiteli, dětmi či rodiči, vyžadujících citlivý a důvěrný přístup. Kruh důvěry zaručuje, že se předloženým problémem budou zabývat lidé odpovědně a nezaujatě, při zachování důvěrnosti sdělených informací.
Kruh důvěry aktuálně tvoří níže uvedení zástupci z řad učitelů WT, kteří jsou pro Vás k dispozici na níže uvedených kontaktních telefonech či e-mailech. Členové  Kruhu důvěry se budou svědomitě zabývat Vašimi dotazy, připomínkami či problémy.  Cílem Kruhu důvěry  je vyhledat uspokojivé řešení problému. Pokud to v určitých případech není možné, budou otevřeně sděleny důvody, případně navrženy jiné možné přístupy nahlížení na danou věc. Učitel – člen Kruhu důvěry může po dohodě přizvat ke spolupráci další kolegy, odborníky, pana ředitele a podobně, samozřejmě při zachování důvěrnosti sdělení.

Členové:                           Mobil:                    e-mail:
Milena Hosenseidlová      736 405 170            minahos@volny.cz
Dagmar Čížková               774 869 348             dagmar.cizkova@volny.cz
Jolana Reichertová           776 677 552             zolan@centrum.cz
Iva Bečvářová                   604 630 141            zenaiva@atlas.cz
Markéta Carhounová       606 388 604           mcarhounova@seznam.cz