Hospodářky školy

Hospodářky školy a slovo o nich

Na základní škole Dědina pracuje několik hospodářek:

Hlavní hospodářka školy a hospodářka pro základní část školy paní Eva Kolingerová kolingerova@zsdedina.cz, 235359229

Hospodářka školy pro waldofskou část školy paní Helena Kottová
waldorf@zsdedina.cz, 222265271, 777228616

Hospodářka pro školní jídelnu paní Hana Plischkeová (Pliškeová)
235357226

Finanční záležitosti a platby týkající se například škol v přírodě, výletů, exkurzí, lyžařských kurzů, kroužků má na starosti paní Kolingerová i paní Kottová. Vypracují platební příkazy na platby a také zařídí případné finanční vratky z akcí. Urgence těchto plateb má na starosti paní Kottová.
S případnými dotazy pomůže paní Kottová.

Finanční záležitosti, které se týkají waldorfské části školy, hlavně platby Členských příspěvků do spolku Waldorfská aktivita, z.s. spravuje paní Kottová, která také ráda odpoví na všechny dotazy a ráda pomůže vyřešit jakýkoli administrativní problém.
Veškeré spolkové dokumenty (například Stanovy spolku), ale i dokumenty školní (Žádost o uvolnění dítěte – žádost potřebná například při uvolnění dítěte na zdravotní pobyt u moře) najdete ve waldorfské kanceláři u paní Kottové.
Paní Kottová je připravena odpovědět na jakýkoli dotaz a případně tazatele nasměrovat správným směrem :-).

Přihlášky do školní jídelny, platby obědů, odhlášky obědů (v případě nemoci), zakoupení obědového čipu – to vše má na starosti paní Plischkeová.
U paní Plischkeové je možné vyplnit Přihlášku ke stravování, domluvit si zda dítě bude chodit na obědy všechny dny v týdnu či jen některé, zda dítě bude vždy užívat volby č. 2 (bezmasá volba jídla), zakoupit si obědový čip za 110,-Kč (prostřednictvím kterého je možné navolit jídlo tedy volbu č. 1 nevo č. 2). Je také možné u paní Plischkeové na jejím telefonním čísle odhlásit obědy v případě nemoci dítěte (v nepřítomnosti paní hospodářky je možné namluvit vzkaz na záznamník), ale pouze každý den do 8:30 hodin. S paní hospodářkou je také možné si domluvit úhradu za obědy přes inkaso nebo trvalý příkaz z účtu.
Časté dotazy: jak se děti naučí čipovat výběr oběda? – Všechny malé děti vodí na obědy buď paní družinářka nebo paní učitelka. S nimi se děti naučí (s případnou pomocí) uskutečnit výběr jídla na druhý den a to po celou dobu dokud dítě samo nepřečte nabídku a neosvojí si dovednost „čipování“.
Opět platí, že s jakýmikoli dotazy a nejasnostmi se můžete obrátit na paní Kottovou.